Hệ thống phân phối

Thương hiệu máy lọc nước NATASI đang có mặt hầu hết các tỉnh/thành phố của Việt Nam